Періоди проходження та захисту переддипломної практики