E-mail Print PDF

Полтавська філія Національного університету харчових технологій

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста

(випускники технікумів, коледжів, університетів) будь-якої спеціальності для здобуття освітнього ступеня бакалавра за такими спеціальностями:

Назва спеціальності Термін навчання Вартість навчання за рік
181 Харчові технології 2,5 р.
133 Галузеве машинобудування 2,5 р.
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2 р.

Форма навчання – заочна

Прийом документів: із 12.07.2018 р. по 24.07.2018 р.

Зарахування здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Для вступу необхідно подати такі документи:

  1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (подається особисто);
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста), і додаток до нього;
  3. Медична довідка за формою 086-о;
  4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
  5. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
  6. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
  7. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Зарахування на навчання на бакалавра за відповідною спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання вступного випробування з фаху.

Розклад вступних випробувань

№ з/п Код та назва спеціальності Дата, час, аудиторія
додаткове вступне випробування консультації вступне випробування з фаху
1 133 "Галузеве машинобудування" 25.07.2018 р.
900
25.07.2018 р.
1600
ауд. 200
26/07/2018 р.
900
ауд. 200
2 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 25.07.2018 р.
900
26/07/2018 р.
900
ауд. 318
3 181 "Харчові технології" 25.07.2018 р.
900
26/07/2018 р.
900
ауд. 300

До послуг студентів бібліотека з читальною залою, електронна бібліотека НУХТ, мережа Інтернет з зоною Wi-Fi, гуртожиток (під час вступних випробувань та заліково-екзаменаційних сесій), їдальня.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (05322) 2-05-93; 099-560-45-42; 066-19-10-268

Адреса Полтавської філії НУХТ : 36039 м. Полтава, вул. Пушкіна, 56

Тел.: (05322) 2-05-93

Ел. пошта: pzfnucht@ukr.net