• Register
PDF Print E-mail

 

 

 

Документи на бакалавра (за скороченим терміном навчання)  2017 р.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) спеціальності, особисто пред’являють та подають до приймальної комісії такі документи:

1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста), і додаток до нього;

3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ВНЗ);

4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

6. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

7. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);

8. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Зарахування на навчання на бакалавра за відповідною спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання вступного випробування з фаху.

 

 

 

-

 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.