• Register
PDF Print E-mail

Спеціальність "Галузеве машинобудування" (ІІ курс)

· Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

· Гідравліка та приводи механотронних систем

· Деталі машин

· Електротехніка та електроніка

· Комп’ютерні технології проектування

· Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси

· Механізація НРТС-робіт

· Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

· Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

· Пневматика та пневмоприводи

· Процеси і апарати харчових виробництв

· Технологічне обладнання харчових виробництв

· Технологічне обладнання харчових виробництв

· Технологічні комплекси харчових виробництв

· Технологічні основи машинобудування

· Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів

 

 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.