• Register
PDF Print E-mail

Спеціальність "Харчові технології" (ІІ курс)

· Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин (МЯз)

· Біохімія

· Економіка підприємства

· Електротехніка з основами електромеханіки

· Контроль якості та безпечності продукції галузі

· Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва

· Мікробіологія галузі

· Науково-практичні основи виробництва м’ясних продуктів (МЯз)

· Науково-практичні основи технології молока (МОз)

· Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення

· Основи кріогенних і сушильних технологій

· Основи отримання та первинного оброблення молока (МОз)

· Основи промислового будівництва і санітарної техніки

· Процеси і апарати харчових виробництв

· Теплохолодотехніка

· Технічна мікробіологія

· Технології харчових виробництв

· Технології харчових виробництв

· Технологія м’яса (МЯз)

· Технологія молочних та молоковмісних продуктів (МОз)

· Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі (МЯз)

· Фізична і колоїдна хімія

· Хімія та фізика молока і молочних продуктів (МОз)


 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.