E-mail Print PDF

 

Захист кваліфікаційних робіт

 

 

 

15 лютого 2016 року в Полтавській філії НУХТ відбувся перший в 2016 році захист кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів за напрямом

підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки м′яса».

Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи – це заключний етап навчання студентів в університеті.

Мета кваліфікаційної бакалаврської роботи – систематизувати, розширити і зміцнити теоретичні та практичні знання, набути навичок творчого

вирішення інженерних завдань в обраній спеціальності.

Екзаменаційній комісії в складі голови ЕК, завідувача кафедри технології м′яса і м′ясних продуктів, доктора с/г наук, професора

Людмили Пешук; членів ДЕК д.т.н., професора Василя Пасічного, викладача ПКХТ НУХТ, голови фахової комісії Таміли Михайлик,

викладача ПКХТ НУХТ Владислава Хоруженка було представлено до уваги 15 кваліфікаційних бакалаврських робіт.

Темами для бакалаврських робіт стали проекти

підприємств м′ясо-жирового, птахопереробного та ковбасно-кулінарного виробництв.


Усі роботи були виконані вчасно та успішно допущені до захисту.

У кваліфікаційних бакалаврських роботах студенти виявили уміння самостійно вирішувати практичні і інженерні питання; врахували

досягнення науки і техніки, досвід роботи передових підприємств, а також використали основні норми з проектування промислових підприємств;

зуміли організувати виробництво з урахування виробничої санітарії, охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві.


 

 

На підставі успішного захисту бакалаврських робіт ЕК присвоїла кваліфікацію бакалавра усім студентам-випускникам ПФ НУХТ

зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки м′яса».

 

Дипломовані фахівці

19 грудня 2013 року в Національному університеті харчових технологій відбувся захист дипломних проектів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» студентів Полтавського регіонального навчально-наукового центру НУХТ зі спеціальностей "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" та "Технології зберігання, консервування та переробки молока".

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) відмітила, що теми дипломних проектів відповідають сучасним вимогам виробництва і практичної діяльності випускників вищого навчального закладу. Випускники отримали в процесі навчання необхідні теоретичні знання і практичні навички, також набули досвід застосування їх у самостійній роботі. Все це свідчить про високий рівень підготовки спеціалістів для інженерної діяльності на підприємствах харчової промисловості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці для переробних підприємств.

У Полтавському регіональному навчально-науковому центрі  12 грудня 2013 року успішно пройшов захист дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв».


 

 

Тісний зв’язок науки і виробництва дає вагомі результати  технічного переоснащення  та модернізації підприємств переробної галузі.

 

 

 

Державна екзаменаційна комісія відзначила високий рівень професійної підготовки спеціалістів та рекомендувала деякі дипломні проекти до впровадження у виробництво.


 

 


Майбутні фахівці харчової промисловості.

6 листопада 2013 року методист Ірина Бобровська  разом із агітбригадою Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій брала участь у Ярмарку професій, що проходив у с.м.т. Нові Санжари Полтавської області з ініціативи відділу освіти Новосанжарської  районної державної адміністрації та Новосанжарського районного центру зайнятості.

Учні 11-х класів та їх батьки були проінформовані про факультети та спеціальності за якими готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів у Національному університеті харчових технологій.

 

 

Участь у Міжнародній науковій конференції

 

16-19 жовтня 2013 року на мальовничих теренах Українських Карпат відбулася V Міжнародна наукова конференція " Україно-Польські наукові діалоги". Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України та Хмельницький національний університет (Україна). На пропозицію взяти участь у заході відгукнулися науковці п'яти країн: України, Польщі, Росії, Словаччини, Румунії.

Національний університет харчових технологій (НУХТ) представляли д.т.н., проф. Некоз О.І. (професор кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання НУХТ) та к.т.н. Ястреба С.П. (в.о.директора Полтавського регіонального навчально-наукового центру НУХТ).

Мета конференції полягала в обміні досвідом у науковій сфері між представниками країн Європейського союзу, урядовими організаціями, навчальними та науковими закладами, а також розширення кола зацікавлених науковців, що долучаються до наукової та гуманітарної праці.

У вітальному листі ректор Хмельницького національного університету, професор Микола Скиба зазначив: "... Ми знаходимось за крок до історичного підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яке планується підписати у листопаді цього року. Наукова та освітянська спільнота України бачить в цьому відкриття нових можливостей у реалізації своїх творчих планів, ідей та розробок. Певною мірою це стимулює і наші давні, дружні стосунки з країнами-сусідами України".

Ця конференція дозволила обмінятися ідеями, започаткувати нові наукові контакти і в цілому - розширити співпрацю між науковцями багатьох країн Європи.