E-mail Print PDF

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

І курс ІІ курс

133 "Галузеве машинобудування"

І курс ІІ курс ІІІ курс

181 "Харчові технології"   

І курс ІІ курс ІІІ курс

 

КУРСОВІ РОБОТИ/ПРОЕКТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ «Технологія продукції ресторанного господарства»для студентів

за напрямом підготовки напрямку 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з курсу ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ для студентів напряму 6.050202

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  заочної форм навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з курсу "ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ" для студентів за напряму  6.051701 „Харчові

технології та інженерія”спеціальності „Технологія зберігання, консервування та переробки молока”заочної форм навчання


Методичні рекомендації до оформлення звітів з переддипломної практики напряму

 

"Харчові технології та інженерія"


ПРОЕКТ на ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ 3 курс 2017-2018 н.р.

 

 

ДИПЛОМНІ РОБОТИ/ПРОЕКТИ

Наказ на теми дипломних проектів 2016-2017н.р.

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів ОКР "Спеціаліст":

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація "Обладнання переробних і харчових виробництв")