• Register
PDF Print E-mail

Спеціальність 181 "Харчові технології" (І курс)

 


· Аналітична хімія

· Біохімія

· Вища математика

· Загальна та неорганічна хімія

· Інженерна і комп’ютерна графіка

· Іноземна мова (за професійним спрямування)

· Інформатика та інформаційні технології

· Інформаційні технології в інженерних розрахунках

· Матеріалознавство

· Органічна хімія

· Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

· Основи фізіології та гігієни харчування

· Стандартизація, метрологія та сертифікація

· Фізика

· Харчова хімія

 

 

 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.