• Register
PDF Print E-mail

 

 

Графік консультацій по дипломному проектуванні освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології »

та спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами»)

у 2016-2017 н.р.

 

№ п/п

Прізвище і ініціали керівника ДП

Група

Кіл-ть студ-тів

Норма часу на 1-го сту-та

Всього годин

Березень

Квітень

Травень

Години консультацій та

етапи виконання ДП

12-00

28.03 – 30%

12-00

27.04 – 70%

12-00

30.05 – 100%

1

Примаченко О.І.

Керівник ДП

4АВз

2

15

30

10

10

10

Керівник ДП

5АВз

3

17

51

17

17

17

2

Павленко М.І.

Керівник ДП

4АВз

2

15

30

10

10

10

Керівник ДП

5АВз

3

17

51

17

17

17

3

Петров С.А.

Керівник ДП

4АВз

2

15

30

10

10

10

4

Ладанюк А.П.

Керівник ДП

5АВз

2

17

34

12

11

11

5

Іващук В.В.

Керівник ДП

5АВз

2

17

34

12

11

11

6

Шефер О.В.

Керівник ДП

5АВз

5

17

85

29

28

28

7

Луцька Н.М.

Керівник ДП

5АВз

2

17

34

12

11

11

 

 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.