• Register
PDF Print E-mail

Заключний етап навчання студентів у Полтавській філії НУХТ

 

З 13 по 16 лютого 2017 року в Полтавській філії НУХТ відбувся захист кваліфікаційних бакалаврських робіт і дипломних проектів студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» спеціалізації «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» та «Технологія зберігання, консервування та переробки молока».

 

 

Екзаменаційній комісії в складі голів ЕК: головного технолога ТОВ «Агрофірма Маяк» Людмили Лиходід, інженера-технолога ПАТ «Полтавахолод» Римми Бараненко, членів ДЕК: завідувача кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, доктора технічних наук, професора Галини Поліщук; доктора технічних наук, професора Василя Пасічного, кандидата технічних наук, доцента Наталії Ющенко, викладача Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ, голови фахової комісії Таміли Михайлик, провідного викладача коледжу Ніни Василевської, викладачів коледжу Ірини Гузевської, Владислава Хоруженка та Оксани Палаш були представлені до уваги 26 дипломних проектів спеціалістів і 22 кваліфікаційні бакалаврські роботи. Їх темами стали проекти підприємств м’ясо-жирового, птахопереробного, ковбасно-кулінарного виробництв та підприємства молокопереробної галузі.

 

 

 

Під час захисту випускних робіт та проектів студенти продемонстрували уміння самостійно вирішувати практичні та інженерні питання; врахували досягнення науки і техніки, досвід роботи передових підприємств, а також використали основні норми з проектування промислових підприємств, зуміли організувати виробництво з урахуванням виробничої санітарії, охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві.

 

 

 

На підставі успішного захисту дипломних проектів та бакалаврських робіт усім студентам-випускникам Полтавської філії НУХТ зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» та «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» присвоєно відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та спеціаліста.

 

 
Cosmetics ReLady
Copyright © 2018. Полтавська філія НУХТ.