133 “Галузеве машинобудування”

Фахове випробування «Галузеве машинобудування»

освітній ступінь «Бакалавр»

Дата 26.07.2018 р.                                       

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

№ п/п

Прізвище, ім’я та
по батькові вступника
Код вступника Результати випробування Відмітка про складання випробування
    1 Божко Артем Олександрович Б68пОХз0011 40 складено
    2 Веклич Владислав Анатолійович Б68АОХз0017 45 складено
    3 Гончаров Ілля Сергійович Б68пОХз0018 55 складено
    4 Горпініч Олег Геннадійович Б68АОХз0014 55 складено
    5 Гринчиха Олександр Олександрович Б68АОХз0002 60 складено
    6 Довгопол Євгеній Валерійович Б68пОХз0008 40 складено
    7 Захарченко Роман Олександрович Б68пОХз0005 60 складено
    8 Зленко Тарас Володимирович Б68пОХз0012 50 складено
    9 Койнаш Едуард Юрійович Б68АОХз0015 55 складено
 10 Копил Олена Василівна Б68АОХз0006 45 складено
 11 Кривий Вадим Ігорович Б68пОХз0013 50 складено
 12 Ляшенко Олександр Юрійович Б68АОХз0009 65 складено
 13 Макаренко Андрій Олегович Б68пОХз0003 50 складено
 14 Назаренко Богдан Анатолійович Б68АОХз0010 60 складено
 15 Пісковий Олег Сергійович Б68пОХз0004 50 складено
 16 Радоманов Артем Пилипович Б68пОХз0016 55 складено
 17 Савченко Вячеслав Сергійович Б68АОХз0007 45 складено
 18 Токар Антон Сергійович Б68АОХз0001 55 складено

 19

Цимбал Андрій Дмитрович Б68пОХз0019 50 складено