151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Додаткове вступне випробування «Математика»
освітній ступінь «Бакалавр»

Дата 25.07.2018 р.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Код вступника Результати випробування Відмітка про складання випробування
1 Артюшенко Денис Володимирович Б68пАКз0021 3 складено
2 Барабан Дмитро Миколайович Б68пАКз0020 3 складено
3 Бойцов Андрій Віталійович Б68пАКз0019 3 складено
4 Задорожна Наталія Олександрівна Б68пАКз0005 3 складено
5 Купін Олександр Євгенович Б68пАКз0018 3 складено
6 Литвин Діана Юріївна Б68пАКз0011 4 складено
7 Овчаренко Андрій Андрійович Б68пАКз0012 3 складено