133 “Галузеве машинобудування”

Додаткове вступне випробування «Математика»
освітній ступінь «Бакалавр»

Дата 25.07.2018 р.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Код вступника Результати випробування Відмітка про складання випробування
1 Божко Артем Олександрович Б68пОХз0011 3 складено
2 Гончаров Ілля Сергійович Б68пОХз0018 3 складено
3 Довгопол Євгеній Валерійович Б68пОХз0008 4 складено
4 Захарченко Роман Олександрович Б68пОХз0005 3 складено
5 Зленко Тарас Володимирович Б68пОХз0012 3 складено
6 Кривий Вадим Ігорович Б68пОХз0013 4 складено
7 Макаренко Андрій Олегович Б68пОХз0003 3 складено
8 Пісковий Олег Сергійович Б68пОХз0004 3 складено
9 Радоманов Артем Пилипович Б68пОХз0016 3 складено
10 Цимбал Андрій Дмитрович Б68пОХз0019 3 складено