133 Галузеве машинобудування

Рейтингові списки вступників,
які приймають участь у конкурсі
на навчання за заочною формою навчання
для отримання освітнього ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

№ п/п

ПІБ

Конкурсний бал

Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

1.

Ляшенко Олександр Юрійович

65

4.8

2.

Назаренко Богдан Анатолійович

60

4.4

3.

Гринчиха Олександр Олександрович

60

3.2

4.

Захарченко Роман Олександрович

60

3.2

5.

Токар Антон Сергійович

55

4.3

6.

Гончаров Ілля Сергійович

55

3.7

7.

Горпініч Олег Геннадійович

55

3.5

8.

Койнаш Едуард Юрійович

55

3.4

9.

Радоманов Артем Пилипович

55

3.3

10.

Кривий Вадим Ігорович

50

4.1

11.

Зленко Тарас Володимирович

50

4.0

12.

Цимбал Андрій Дмитрович

50

3.5

13.

Макаренко Андрій Олегович

50

3.4

14.

Пісковий Олег Сергійович

50

3.3

15.

Копил Олена Василівна

45

4.3

16.

Савченко Вячеслав Сергійович

45

3.1

17.

Веклич Владислав Анатолійович

45

3.1

18.

Довгопол Євгеній Валерійович

40

4.1

19.

Божко Артем Олександрович

40

3.2